Zaživimo življenje!

KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je oblika pomoči katere namen je omogočiti posamezniku ...

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

Oseba, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti...

KAKO SI UREDITI OSEBNO ASISTENCO?

Preko centra za socialno delo je potrebno oddati vlogo...

KDO SMO?

Smo izvajalci osebne asistence za vse, ki z zakonom  ( Zakon o osebni asistenci ) izpolnjujejo pogoje za upravičenost le-te.

Smo odgovorni, vestni, vedno pripravljeni pomagati z nasvetom ali s samo izvedbo osebne asistence. Z roko v roki je vse lažje.

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika, njegovim sposobnostim, željam in življenjskim razmeram.

Več o programu osebne asistence

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.